Blok Pesantren Desa Balerante - Kec. Palimanan - Kab. Cirebon 45161

.

logo

Blok Pesantren Desa Balerante - Kec. Palimanan - Kab. Cirebon 45161

07:30 - 17:00

Sabtu - Kamis

logo

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 17:00

Monday to Friday

Pengasuh Pondok

ABAH

Beliau adalah seorang Muhtaduun, iaitu seorang yang dikaruniai petunjuk oleh Allah atas segala aspek kehidupannya, dan semua tindakannya semata-mata hanya berdasarkan petunjuk Allah Ta’ala kepada beliau.

Selain mengemban amanah sebagai pengasuh Pondok Pesantren Al-Jauhariyah, Kyai Faqih juga diwasiati amanah oleh para pendahulu pondok untuk  meneruskan pembelajaran ilmu thariqah baik kepada para santri yang telah cukup umur maupun para salik lainnya yang ingin lebih memperdalam ilmu thariqah.